Användarvillkor
Välkommen till Aktieskolan.se. Vi ger dig tillgång till denna webbplats enligt följande användarvillkor. Aktieskolan.se tillhandahålls som en informationsgrund för människor som vill lära sig mer om aktier och andra finansiella instrument. Användarvillkoren kan när som helst komma att ändras eller uppdateras av Aktieskolan.se utan att vi meddelar dig detta. Du bör därför fortlöpande uppdatera dig själv huruvida det föreligger några ändringar vad gäller användarvillkoren på denna webbplats.

Om du använder en specifik tjänst inom Aktieskolan.se kommer du och Aktieskolan.se att vara bundna av de särskilda villkor som gäller för den tjänsten. Alla sådana villkor är införlivade i dessa användarvillkor. I de fall där särskilda villkor gäller för en specifik del av en tjänst är de särskilda villkoren tillämpliga för den tjänsten. Om det skulle uppstå en konflikt mellan villkoren i användarvillkoren och de särskilda villkoren gäller användarvillkoren. Aktieskolan.se kan i framtiden erbjuda tjänster som har egna villkor. I sådant fall skall sådana anges i de tjänster där de är tillämpliga.

ANNONSÖRER
Om det finns annonser eller annonsörer på denna webbplats och du tar del av eller väljer att kommunicera med dessa så är detta mellanhavanden mellan dig och sådan annonsör. Detta kan gälla kommunikation eller deltagande i erbjudanden från annonsörer, innefattande bl. a. betalning och leverans av varor och tjänster, garantier eller liknande villkor knutna till detta. Du medger att Aktieskolan.se inte kan hållas ansvarig för skada eller förlust av något slag på grund av sådana mellanhavanden eller på grund av sådana annonsörers och handlares närvaro på denna webbplats.

LÄNKAR
Denna webbplats eller tredje man kan tillhandahålla länkar till andra webbsidor, hemsidor eller funktioner. Aktieskolan.se har ingen kontroll över sådana webbsidor och kan därför inte hållas ansvarig för dessa webbsidor eller dess funktioner. Aktieskolan.se ansvarar heller inte för innehåll, annonser, produkter eller annat material på dessa webbsidor eller dess funktioner. Användare av denna webbplats medger att Aktieskolan.se inte ansvarar för skada, direkt eller indirekt, som beror på användande av sådant innehåll, produkt eller tjänst som är tillgänglig på andra webbsidor.


Aktieskolan.se tillhandahåller information i utbildningssyfte och garanterar inte att innehållet är korrekt. Den eventuella risk som föreligger med att använda denna webbplats står användaren för.

Kontakta oss | Användarvillkor | Integritet | Innehållsansvar | Cookies | Upphovsrätt