Courtage
Varje gång du handlar med aktier betalar du en liten avgift som kallas för courtage, ett mäklararvode för utförd tjänst helt enkelt. Från franskans courtier, som betyder mäklare eller agent. Detta får du betala även om du handlar själv via en nätmäklare.

Oftast är courtaget en låg procentsats av hela aktieaffären, men det brukar vanligtvis finnas ett lägsta pris man alltid får betala, ett så kallat minimicourtage. Normalt är att en aktieaffär upp till ca 50 000 kr har ett courtage på 100 kr eller mindre.

Exempel
För enkelhetens skull räknar vi med ett fast courtage på 99 kr.

Du köper 200 st aktier för 50 kronor styck.

200 × 50 = 10 000 kronor

Utöver detta betalar du 99 kronor i courtage till aktiemäklaren. Totalt betalar du 10 099 kronor för att erhålla dessa aktier.

Du säljer sedan dessa 200 aktier för 100 kronor styck.

200 × 100 = 20 000 kr

Från detta dras 99 kr i courtage. Kvar har du då 19 901 kr.

Din vinst blir då 19 901 - 10 099 = 9 802 kr

På detta belopp betalar du sedan 30 % kapitalskatt (förutsatt att du inte kvittar vinsten mot en förlust).

9 802 × 0,7 = 6 861,4 kr

Din totala vinst efter skatt blir ungefär 6 861 kr.

För mer utförliga instruktioner av hur skatten beräknas vid försäljning av aktier vänligen besök skatteverkets hemsida.

 

Senast uppdaterad/granskad 2009-08-24


Aktieskolan.se tillhandahåller information i utbildningssyfte och garanterar inte att innehållet är korrekt. Den eventuella risk som föreligger med att använda denna webbplats står användaren för.

Kontakta oss | Användarvillkor | Integritet | Innehållsansvar | Cookies | Upphovsrätt