Källförteckning
Följande källor har delvis använts till denna webbplats.

Webbplatser
Bolagsverket
Börsstiftelsen (Finland)
Dagens Industris ABC
Dictionary.com
Dow Jones
Ekobrottsmyndigheten
E24
Euroclear
Finansinspektionen
Forbes
FTSE
Hakon Invest
Investopedia
Kollegiet för svensk bolagsstyrning
Konkurrensverket
Kungliga Myntkabinettet
Mynthuset Sverige
NASDAQ
NASDAQ OMX
Nationalencyklopedin
Nordiska Värdepappersregistret
Notisum
Ordbruket
Populär historia
Riksbanken
RÅ (Regeringsrättens årsbok)
SCB
SEB
Svenska Akademiens ordbok
Standard and Poor's
Svenska Riskkapitalföreningen
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
thefreedictionary.com
The Options Insider

Litteratur
Gregow, Torkel (2007). Sveriges rikes lag. Norstedts Juridik AB.

Mankiw, N. Gregory (2007). Macroeconomics. New York. Worth Publishers.

Ek, Bengt-Göran; Petersson, Ulf (1994). Den svenska marknaden för aktielån och blankning. Norstedts Juridik AB.

Artiklar
Rozeff, Michael S. (1982). How Corporations Set Their Dividend Payout Ratios. Chase Financial Quarterly.

Tidning- eller webbartiklar
Forsberg, Birgitta (2009). "Svensk mästare i nyemissioner." Affärsvärlden. 2009-04-22

Lagerqvist, Lars O. "Historien om svenska pengar." www.myntkabinettet.se 2009-08-19

Årsredovisningar
Bilia
Biosensor
Biotage


Aktieskolan.se tillhandahåller information i utbildningssyfte och garanterar inte att innehållet är korrekt. Den eventuella risk som föreligger med att använda denna webbplats står användaren för.

Kontakta oss | Användarvillkor | Integritet | Innehållsansvar | Cookies | Upphovsrätt