Likviditet
På engelska liquidity, som också har betydelsen smoothly eller fluently.

Begreppet likviditet kan ha flera betydelser, dels ett företags kortsiktiga betalningsförmåga vad gäller fakturor, skatter, löner etc. Ett företag med stor kassa i förhållande till dess utgifter har alltså en god likviditet.

Likviditet kan också betyda hur pass ofta (utbud och efterfrågan) och snabbt (själva försäljningsprocessen) en tillgång kan omvandlas till kontanter med minimal värdeförlust och utan större prisförändring.

Likviditet (eller omsättning) vad gäller aktier åsyftar den senare betydelsen och innebär hur pass snabbt aktier kan omvandlas till pengar. Maskiner tar exempelvis längre tid att omvandla till kontanter (genom försäljning) än vad aktier gör. Aktier är alltså mer likvida än maskiner, som i sin tur är mer likvida än exempelvis fastigheter. En aktie som handlas sällan har låg likviditet, medan en aktie som handlas mycket och ofta har en hög likviditet.

De tre huvudsakliga måtten för likviditet är volym, orderdjup samt spread.

Om en aktie handlas i stora volymer är det lättare att handla i den då det åtminstone finns aktier att tillgå.

Orderdjup innebär hur många olika prisnivåer samt deras respektive volymer aktien handlas till. Ett stort orderdjup resulterar i en mjukare aktiekurs. Detta leder i praktiken till något lägre risk, då investeraren kan sälja snabbare så nära rådande marknadspris som möjligt.

En akties spread är skillnaden mellan köp- och säljkurs. En stor spread ger en något ökad risk och skapar en mer "hackig" aktiekurs. Desto mindre spread, desto mindre risk, eftersom både köp- och säljkurs då ligger närmare befintligt marknadspris.

En hög likviditet i en aktie beror oftast på en liten spread och ett stort orderdjup med stora volymer på varje prisnivå. En aktie med dålig likviditet kan göra investerare tveksamma, då aktien kan vara svårare att snabbt sälja.

Om en aktie har dålig likviditet säger man att den är illikvid. Detta kan förbättras genom att låta någon annan fungera som köpare/säljare av aktien och tillhandahålla ett bättre orderdjup. Detta medför en extra kostnad, men kan däremot attrahera investerare som får minskad risk i form av bättre likviditet. En aktie som får hjälp med att förbättra likviditeten har tillägget LP (Liquidity Provider).

 

Källor

Senast uppdaterad/granskad 2009-08-27


Aktieskolan.se tillhandahåller information i utbildningssyfte och garanterar inte att innehållet är korrekt. Den eventuella risk som föreligger med att använda denna webbplats står användaren för.

Kontakta oss | Användarvillkor | Integritet | Innehållsansvar | Cookies | Upphovsrätt