Rekyl
Rent allmänt används begreppet rekyl ofta för att beskriva den motreaktion ett vapen skapar vid avfyrning, exempelvis ett gevärs tillbakaverkan mot axeln. Synonymer till ordet rekyl är bland annat tillbakagång och återstuds.

På börsen är en rekyl en kursnedgång som följer efter en kursuppgång, eller en kursuppgång som följer efter en kursnedgång. Rekylen har ofta karaktären av att vara snabb och av mer tillfällig natur. Begreppet kan tillämpas på det mesta, exempelvis oljepriser, räntor eller aktier.

Exempel
Rekyl uppåt för råoljepriset.
Uppgången kom av sig, ordentlig rekyl ner på börsen.
Räntemarknaden väntas få kraftig rekyl.

När en kraftig och snabb aktieutveckling har skett (exempelvis vid en mycket positiv rapport) är det inte ovanligt att en rekyl ner sker kort därefter, vilket innebär att kanske 20-30 procent av uppgången snabbt raderas. Det beror oftast på att aktörer på marknaden gjort snabba vinster och nu vill förverkliga dessa genom så kallade vinsthemtagningar, där aktierna säljs varvid vinsterna realiseras och aktiekurserna sjunker på grund av ökat utbud och aktieförsäljning.

Rekyl är ett exempel på när underliggande tillgångar, i detta fall företagets fundamentala värde, inte står i ett direkt logiskt samband i förhållande till aktiekursen. Rekylen har här mer karaktären av en psykologisk reaktion som följd av en längre tids kurstendens. Visserligen kan den justering av aktiekursen som sker med hjälp av en rekyl anses vara en mer korrekt prissatt aktie.

Diagrammen nedan illustrerar två exempel på rekyler.

Exempel 1

Exempel 2

 

Källor

Senast uppdaterad/granskad 2009-09-29


Aktieskolan.se tillhandahåller information i utbildningssyfte och garanterar inte att innehållet är korrekt. Den eventuella risk som föreligger med att använda denna webbplats står användaren för.

Kontakta oss | Användarvillkor | Integritet | Innehållsansvar | Cookies | Upphovsrätt