Stop loss
Stop loss är en funktion som gör det möjligt att genomföra ett automatiskt köp eller sälj av aktier eller warranter när en kurs når en viss nivå. Stop loss betyder just stoppa förlust. Du kan exempelvis undvika en alltför stor förlust om du är på semester och aktien sjunker mycket.

Nackdelen är att vissa aktier har en hög volatilitet och kan fluktuera mycket, vilket gör att de i onödan kan utlösa en stop loss order. Om en aktie under den gångna veckan har skiftat mellan 140–150 kr är det kanske mindre bra att sätta stop lossen inom detta intervall om du har ett långsiktigt intresse i aktien.

Stop loss funktionen kan också användas för att låsa in vinster med hjälp av funktioner hos nätmäklarna, exempelvis en glidande stop loss som ställs in så att den följer efter kursen när den stiger, men stannar kvar när kursen sjunker.

I slutändan är det du själv som beslutar om och hur du använder stop loss funktionen beroende på om du investerar kort- eller långsiktigt. Daytraders bör exempelvis ha lägre toleransnivå för förluster än vad en långsiktig placerare har.

En stop loss funktion består oftast av två delar: Trigger och order. Orderkursen anger till vilken kurs du vill sälja och triggerkursen när ordern skall gå iväg. Triggerkursen måste alltså i detta fall vara lika med eller högre än orderkursen.

Det är lämpligast att lägga orderkursen på en nivå under triggerkursen för att vara säker på ett avslut. Om triggerkurs och orderkurs är identiska, ingen vill/kan köpa på den nivån och kursen sjunker ytterligare finns en risk att ordern inte går igenom (om inte kursen går upp igen sen). Om du har en lägre orderkurs än triggerkurs och det finns en köpare på högre nivå så får du automatiskt den högre kursen.

Det brukar också hos nätmäklarna vara möjligt att använda sig av en trigger som utlöser en annan följdorder. Till exempel om en aktie (inom en viss bransch) sjunker till en nivå så triggar det en köporder av en annan aktie.

Fördelar med stop loss

  • Du sätter en tydlig gräns för hur stor förlust du accepterar. Underskatta inte den kursnedgång en aktie kan göra och riskera en växande förlust. Med hjälp av stop loss kan du i ett mer analytiskt och mindre känslosamt tillstånd i förväg bestämma dig för en rimlig förlust du kan acceptera. Var inte rädd för att realisera en förlust.
  • Du behöver inte bevaka aktiekursen varje dag.
  • Inga extra kostnader tillkommer förutom normalt courtage om stop loss ordern utlöses.
  • Du kan också använda stop loss om aktiekursen når upp till en viss nivå för att säkra en vinst.

Nackdelar med stop loss

  • Stop loss funktionen garanterar inte att du får dina aktier sålda till det pris du vill ha. När aktien når stop loss nivån säljs de till bästa möjliga pris. Om kursen sjunker snabbt och mycket kan de bli sålda till ett lägre pris än det du ville ha, i sämsta fall till ett mycket lägre pris.
  • Om din nedre gräns är satt för högt och aktien är volatil kan detta resultera i att aktierna säljs i onödan.
  • Ur ett teoretiskt perspektiv går det att föreställa sig ett scenario där många använder sig av stop loss, och en eller flera aktörer sänker kursen genom massförsäljningar vilket utlöser dessa stop lossar och leder till ytterligare kursnedgång. Därefter köper dessa manipulerande aktörer tillbaks en mängd aktier billigt när kursen sjunkit tillräckligt.
  • Tänk på att värdepapper med låg likviditet kan svänga snabbt och hackigt, vilket kan resultera i ett mycket sämre kursavslut än vad du angivit som säljkurs vid stop loss.
  • Se upp för utdelningar, emissioner, splitar och annat som oväntat kan förändra aktiekursen och utlösa din stop loss.

Att tänka på vid användande av stop loss
Försök att hitta ett återkommande naturligt stöd du kan lägga stop loss nivån under. Bestäm dig för någon form av lägsta kursnivå eller en procentuell förlust du kan tänka dig att acceptera.

För bästa effekt bör du justera stop loss nivån med jämna mellanrum om kursen stiger för att låsa in vinsten.

För att maximera nyttan med stop loss kan en granskning av aktiekurshistoriken utgöra en grund för att hitta återkommande mönster för att besluta om var stop lossen bör placeras.

Exempel
Kraftigt kursfall

Kursen faller mycket snabbt, exempelvis pga. väldigt dålig rapport. Antalet säljare överstiger vida antalet köpare eller så vill köparna inte betala mer än ett mycket lägre pris. I stället för att sälja vid Punkt A, där stop loss ordern ligger, går ordern igenom först vid Punkt B i det här fallet.

Daytrading vs långsiktig placering
En daytradare använder oftast snävare marginaler än en långsiktig placerare. Nedan visas ett exempel på olika stop loss nivåer beroende på vilken strategi som används.

Glidande stop loss
Kallas för trailing stop på engelska. Nedan följer ett exempel på en glidande stop loss som är satt till 10 % under rådande marknadskurs. (Ibland används antal kronor under rådande marknadskurs i stället för procent.) Stop lossen följer med aktiekursen uppåt hela tiden, men stannar kvar när kursen sjunker. När kursen faller under stop loss nivån säljs aktierna.

En glidande stop loss "let your profits run" men hindrar samtidigt en alltför stor förlust.

Kontrollera vad som gäller med din mäklare angående möjligheter och begränsningar för stop loss funktioner.

 

Källor

Senast uppdaterad/granskad 2009-09-30


Aktieskolan.se tillhandahåller information i utbildningssyfte och garanterar inte att innehållet är korrekt. Den eventuella risk som föreligger med att använda denna webbplats står användaren för.

Kontakta oss | Användarvillkor | Integritet | Innehållsansvar | Cookies | Upphovsrätt