Börstendenser
Begreppet börstendens beskriver hur generalindex förändras under en dag.

Hausse
Mycket starkt stigande kurser under stor omsättning. Vanligtvis över 2 procent.

Mycket fast
1,5 till 2 procent.

Fast
0,5 till 1,5 procent.

Väl hävdad
0,25 till 0,5 procent.

Hävdad
Något stigande kurser. 0,2 till 0,25 procent.

Oregelbunden
Kurserna är relativt oförändrade. -0,2 till 0,2 procent.

Lätt vikande
-0,2 till -0,25 procent.

Vikande
Svagt nedåtgående kurser. -0,25 till -0,5 procent.

Svag
Fallande kurser. -0,5 till -1,5 procent.

Mycket svag
-1,5 till -2 procent.

Baisse
Mycket kraftigt fallande kurser under hög omsättning. Vanligtvis under -2 procent.

Exempel
När räntan sänktes på morgonen med en procentenhet blev det hausse på börsen och både institutioner och småsparare köpte stora poster. Generalindex blev sedan mer oregelbunden innan negativa rapporter från storbolag resulterade i vikande kurser. Fortsätter storbolagens negativa rapporter i morgon finns det viss risk för baisseartad utveckling.

 

Källor

Senast uppdaterad/granskad 2009-08-20


Aktieskolan.se tillhandahåller information i utbildningssyfte och garanterar inte att innehållet är korrekt. Den eventuella risk som föreligger med att använda denna webbplats står användaren för.

Kontakta oss | Användarvillkor | Integritet | Innehållsansvar | Cookies | Upphovsrätt